top of page
ทริปฟรีไดฟ์เกาะหลีเป๊ะ
301587032_494193979379058_3116828475430406804_n.jpg

ไปเปิด ซีซั่น หลีเป๊ะกันดีกว่า...

ดำน้ำผจญภัยในดง ปะการังอ่อนหลากสี

ทริปฟรีไดฟ์เกาะหลีเป๊ะ

20-23 ตุลาคม 65

4 วัน 3 คืน ราคาคนละ 9,900.-

ราคานี้ รวมอะไรบ้าง?

1. ค่ารถรับส่งหาดใหญ่-ท่าเรือ

2.ค่าเรือข้ามไปหลีเป๊ะ

3.ค่าธรรมเนียมอุทยาน

4.ค่าเรือดำน้ำ 2 วัน (รอบใน-นอก)

5.ค่าถ่ายภาพ พร้อมแต่ง

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ บนบก,ใต้น้ำ

7.ค่าที่พัก 4 วัน3 คืน (นอนห้องละ2-3คน) นอนเดี๋ยว เพิ่ม 3,000 บาท

8.ค่าอาหาร 5 มื้อ

9. ค่าเครื่องดื่มบนเรือ

ราคาไม่รวม

1. ค่าอาหารมื้อเย็น

2. ค่าเดินทางมายัง หาดใหญ่

การเดินทาง

วันแรก

9.00 น. เจอกันที่หาดใหญ่ สนามบิน,ชุมทางรถไฟ มีรถมารับ

จองตั๋วกลับ ควรจองรอบ 17.00 น. เป็นต้นไป

มัดจำคนละ 2,000 บาท

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเริ่มทริป 3-5 วัน

bottom of page